Hologram üzerinde yazan seri numarasını yazarak ürünün orijinalliğini kontrol edebilirsiniz.